User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/07/23 20:20]
pronto
start [2019/03/22 12:09]
pronto [Mis teoksil?]
Line 2: Line 2:
 Retroklubi sai alguse 2015 aastal eesmärgiga koguda, taastada ja säilitada seadmeid, tarkvara ning oskusteavet,​ mida tänapäeval peetaks parimatel puhkudel anakronistlikeks ning halvimatel suisa kasutuks. Soovime säilitada elavana selle osa infotehnoloogia ajaloost, mis moodustab teekonna punkti kus me tänases päevas oleme ning anda asjast huvitunutele võimalus näha kust me tulime ja läbi selle kuhu me läheme. Retroklubi sai alguse 2015 aastal eesmärgiga koguda, taastada ja säilitada seadmeid, tarkvara ning oskusteavet,​ mida tänapäeval peetaks parimatel puhkudel anakronistlikeks ning halvimatel suisa kasutuks. Soovime säilitada elavana selle osa infotehnoloogia ajaloost, mis moodustab teekonna punkti kus me tänases päevas oleme ning anda asjast huvitunutele võimalus näha kust me tulime ja läbi selle kuhu me läheme.
 ===== Mis teoksil? ===== ===== Mis teoksil? =====
 +22.03.2019 MSX-i emulaator uuenes. Uus versioon on 5.2.0.\\
 +09.03.2019 Retroklubi lehe tarkvara uuenes (Release 2018-04-22b Release “Greebo”).\\
 10.05.2018 PHP versioon on nüüd 7.2.4.\\ 10.05.2018 PHP versioon on nüüd 7.2.4.\\
 10.05.2018 MSX-i emulaator uuenes. Uus versioon on 5.0.1.\\ 10.05.2018 MSX-i emulaator uuenes. Uus versioon on 5.0.1.\\
start.txt · Last modified: 2019/03/22 12:09 by pronto