User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2017/01/15 15:14]
pronto [Pihuarvutid]
start [2019/03/09 21:12]
pronto [Mis teoksil?]
Line 1: Line 1:
 ====== Retroklubi ====== ====== Retroklubi ======
-Retroklubi sai alguse 2015 aastal eesmärgiga koguda, taastada ja säilitada seadmeid, tarkvara ning oskusteavet,​ mida tänapäeval peetaks ​anakronistlikuks või suisa kasutuks. Soovime säilitada elavana selle osa infotehnoloogia ajaloost, mis moodustab teekonna punkti kus me tänases päevas oleme ning anda asjast huvitunutele võimalus näha kust me tulime ja läbi selle kuhu me läheme.+Retroklubi sai alguse 2015 aastal eesmärgiga koguda, taastada ja säilitada seadmeid, tarkvara ning oskusteavet,​ mida tänapäeval peetaks ​parimatel puhkudel anakronistlikeks ning halvimatel ​suisa kasutuks. Soovime säilitada elavana selle osa infotehnoloogia ajaloost, mis moodustab teekonna punkti kus me tänases päevas oleme ning anda asjast huvitunutele võimalus näha kust me tulime ja läbi selle kuhu me läheme.
 ===== Mis teoksil? ===== ===== Mis teoksil? =====
-04.01.2017 MSX-i emulaator uuenes. Uus versioon on 4.0.3.+09.03.2019 Retroklubi lehe tarkvara uuenes (Release 2018-04-22b Release “Greebo”).\\ 
 +10.05.2018 PHP versioon on nüüd 7.2.4.\\ 
 +10.05.2018 MSX-i emulaator uuenes. Uus versioon on 5.0.1.\\ 
 +10.05.2018 Retroklubi lehe tarkvara uuenes (Release 2018-04-22a Release “Greebo”).\\ 
 +22.10.2017 Retroklubi lehe tarkvara uuenes (Release 2017-02-19e "​Frusterick Manners"​).\\ 
 +04.01.2017 MSX-i emulaator uuenes. Uus versioon on 4.0.3.\\
 01.01.2017 Leht toetab nüüd makrosid ja seda kasutatakse näiteks emulaatorite lisamiseks.\\ 01.01.2017 Leht toetab nüüd makrosid ja seda kasutatakse näiteks emulaatorite lisamiseks.\\
 28.12.2016 Kodulehel kasutatav WebMSX on uuendatud versioonile 4.0\\ 28.12.2016 Kodulehel kasutatav WebMSX on uuendatud versioonile 4.0\\
Line 9: Line 14:
 04.05.2015 Räni teeb Facebookis grupi\\ 04.05.2015 Räni teeb Facebookis grupi\\
  
-===== Plavormid ​=====+===== Platvormid ​=====
 ==== Arvutid ==== ==== Arvutid ====
-[[apple:​arvutid|Apple]][[atari:​arvutid|Atari]][[commodore:​arvutid|Commodore]][[msx:​arvutid|MSX]]+[[apple:​arvutid|Apple]] ​[[atari:​arvutid|Atari]] ​[[commodore:​arvutid|Commodore]] ​[[msx:​arvutid|MSX]] | [[sinclair:​arvutid|Sinclair]]
 ==== Mängukonsoolid ==== ==== Mängukonsoolid ====
-[[atari:​konsoolid|Atari]][[commodore:​cd32|Commodore]][[microsoft:​konsoolid|Microsoft]][[nintendo:​konsoolid|Nintendo]][[sega:​konsoolid|Sega]][[sony:​konsoolid|Sony]] +[[atari:​konsoolid|Atari]] ​[[commodore:​cd32|Commodore]] ​[[microsoft:​konsoolid|Microsoft]] ​[[nintendo:​konsoolid|Nintendo]] ​[[sega:​konsoolid|Sega]] ​[[sony:​konsoolid|Sony]] ​| 3do 
-==== Pihuarvutid ​==== +==== Muud pihuseadmed ​==== 
-ApplePalm, Windows CE+Apple Palm | Nokia 
 +==== Muud viited ==== 
 +  * [[http://​www.hardwarebook.info/​|The Hardware Book]] -- liideste ja ühenduste arhiiv
 ==== Kes me oleme ==== ==== Kes me oleme ====
 Räni Meister, Tanel Raja Räni Meister, Tanel Raja
 ===== Toetajad ===== ===== Toetajad =====
 Inimesed keda me ühel või teisel põhjusel tahaks tänada. Inimesed keda me ühel või teisel põhjusel tahaks tänada.
start.txt · Last modified: 2019/03/22 12:09 by pronto