User Tools

Site Tools


nintendo:gbc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nintendo:gbc [2017/01/09 23:15]
pronto
nintendo:gbc [2017/01/09 23:16] (current)
pronto [Tehnilised parameetrid]
Line 9: Line 9:
   * **Maksimaalne spraitide hulk:** 40, 10 rea kohta, 4 värvi spraidi kohta millest üks on läbipaistev   * **Maksimaalne spraitide hulk:** 40, 10 rea kohta, 4 värvi spraidi kohta millest üks on läbipaistev
   * **Spraidi suurus:** 8×8 või 8×16 pikselit   * **Spraidi suurus:** 8×8 või 8×16 pikselit
-  * **Plokkide arv ekraanil:** 512, millest 360-399 plokki on nähtavad ja ülejäänud moodistavad kerimispuhvri+  * **Plokkide arv ekraanil:** 512, millest 360-399 plokki on nähtavad ja ülejäänud moodustavad kerimispuhvri
   * **ROM:** kuni 8MB   * **ROM:** kuni 8MB
   * **RAM:** 32KB   * **RAM:** 32KB
nintendo/gbc.1483996536.txt.gz · Last modified: 2017/01/09 23:15 by pronto