User Tools

Site Tools


msx:mangud:zanacex

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
msx:mangud:zanacex [2017/01/01 21:32]
pronto
msx:mangud:zanacex [2017/01/01 21:32] (current)
pronto
Line 1: Line 1:
 ====== Zanac EX ====== ====== Zanac EX ======
-#​@webmsx_HTML~zanac-ex.rom~@#+#​@webmsx_HTML~zanac_ex.rom~@#
 "Zanac EX" on Compile poolt samal aastal avaldatud "​Zanac"​-i versioon, mis on mõeldud MSX2 tüüpi arvutitele. Sellel on parem graafika ja parem heli, kuid laias laastus on tegemist sama mänguga. "Zanac EX" on Compile poolt samal aastal avaldatud "​Zanac"​-i versioon, mis on mõeldud MSX2 tüüpi arvutitele. Sellel on parem graafika ja parem heli, kuid laias laastus on tegemist sama mänguga.
msx/mangud/zanacex.txt · Last modified: 2017/01/01 21:32 by pronto